A política de reembolso

Se non está satisfeito coa compra do seu produto por algún motivo, pode devolver a parte non utilizada dentro dos 30 días seguintes á data de compra e recibirá un reembolso completo, menos gastos de envío e manipulación orixinais. Os retratos ou intercambios de prendas son aceptados dentro dos 30 días posteriores á data de envío. Os gastos de envío de devolución son responsabilidade do consumidor.

Se devolve máis dunha botella, emitirase un crédito completo para todas as botellas non abertas e unha (1) botella aberta que conteña a parte non utilizada. Non se poderán reembolsar varias botellas abertas. Todas as devolucións serán inspeccionadas antes da emisión dun reembolso.

Emitirase un crédito á forma de pago orixinal coa que foi realizada a orde. Ten en conta que as compañías de tarxetas de crédito varían no tempo que requiren para a publicación dun reembolso, polo tanto suxerímosche que esperas que se deba enviar un reembolso antes do seguinte momento no seu seguinte estado de tarxetas de crédito.